Novopacké pochody 2021

V sobotu 18. 9. 2021

Start a cíl v Junácké klubovně v Nové Pace od 6 do 18 hod.

Trasy : 50, 44, 35, 24, 19, 10 km